Przejazdy kolejowe – przepisy i porady jak bezpiecznie je pokonywać

Statystycznie najgroźniejsze wypadki, które kończą się najczęściej śmiercią kierowców i pasażerów samochodów mają miejsce na przejazdach kolejowych. Przyczyn takich wypadków może być kilka. Podczas kursu na prawo jazdy instruktorzy uczulają przyszłych kierowców, aby respektowali przepisy dotyczące przejazdów kolejowych. Jednak statystyki wypadków na przejazdach kolejowych ciągle przerażają.

Jak już wyżej wspomniałam jest kilka przyczyn nieszczęśliwych zdarzeń na przejazdach kolejowych. Należą do nich nieuwaga, brawura na drodze ale także nierespektowanie przepisów drogowych. Specjalnie nie użyłam słowa nieznajomość przepisów, ponieważ w polskim prawie obowiązuje domniemanie, że każdy obywatel posiada biegłą znajomość prawa, ponieważ „nieznajomość przepisów prawnych szkodzi i nie zwalnia z odpowiedzialności za czyn”.  Poniżej chciałam przypomnieć jak zgodnie z przepisami należy zachować się przejeżdżając przez przejazd kolejowy.

Prawidłowe zachowanie kierowcy na przejeździe kolejowym

Zbliżając się do przejazdu kolejowego zgodnie z nakazem ustawodawcy należy zachować szczególną ostrożność. Co zatem to oznacza? Otóż kiedy dojeżdżamy do przejazdu kolejowego bezwzględnie powinniśmy zatrzymać samochód lub zwolnić oraz za pomącą zmysłu wzroku i słuchu upewnić się, że nie zbliża się pociąg. Szczególną uważać należy podczas warunków, kiedy widoczność jest znacznie ograniczona np. mgła, śnieg, deszcz itp. W przypadku kiedy zbliżamy się do przejazdu kolejowego z zaporami powinniśmy jechać z taką prędkością aby w razie potrzeby bezpiecznie zatrzymać się przed zamkniętą zaporą kolejową. W przypadku przejazdów wielotorowych nie należy wjeżdżać na przejazd po odjeździe pociągu bez upewnienia się, że po innym torze nie jedzie kolejny pociąg. Są to zachowania nakazane przez przepisy ruchu drogowego. Stosowanie się do nich zapewnia bezpieczne przejechanie przez przejazd kolejowy.

Szlabany - kolej

Rodzaje przejazdów kolejowych

W ruchu lądowym możemy rozróżnić kilka rodzajów przejazdów kolejowych. Poszczególne rodzaje tych przejazdów oznaczone są kategoriami bezpieczeństwa. Najbezpieczniejsze są przejazdy z zaporami i półzaporami, w których zamknięta lub otwarta zapora/półzapora wyznacza moment, kiedy można albo nie wjechać na przejazd kolejowy. Jednak nawet na tych przejazdach należy dla bezpieczeństwa i pewności wjeżdżając na tory rozejrzeć się czy jest bezpiecznie. Trochę mniej bezpieczne są te przed którymi widnieje pionowy znak STOP a pod tym znakiem tzw. „Krzyż św. Andrzeja” oraz sygnalizacja świetlna. Na tych przejazdach należy bezwzględnie stosować się do znaku STOP oraz sygnalizacji świetlnej. Trzeba zatrzymać się przed przejazdem kolejowym, jeśli czerwone światło sygnalizacji przestanie migać należy się rozejrzeć czy przejazd jest bezpieczny, a następnie można przejechać. Kolejnym i najbardziej niebezpiecznym przejazdem jest ten, przed którym jest tylko pionowy znak STOP a pod nim „Krzyż św. Andrzeja”. W związku z brakiem sygnalizacji oraz zapór/półzapór, należy się zatrzymać przed przejazdem i ze szczególną uwagą upewnić o bezpiecznym przejeździe. Oczywiście jest jeszcze rozróżnienie na przejazdy wielotorowe i jednotorowe. Szczególną ostrożność i uwagę należy zachować na tych wielotorowych. Według przepisów kodeksowych poszczególne rodzaje przejazdów mają swoje specjalne oznaczenia, jednak ja w swoim artykule specjalnie ich nie używam, ponieważ jest to ogólne omówienie w prosty i przejrzysty sposób bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych.

Zachowania zabronione na przejazdach kolejowych

Na koniec przedstawię kilka zachowań zabronionych na przejazdach kolejowych. Zabronione jest omijanie i przejeżdżanie przez zapory/półzapory w momencie kiedy są już zamknięte albo są opuszczane lub nie zostały jeszcze do końca podniesione. Nie należy wjeżdżać na przejazd kolejowy jeśli po drugiej stronie nie ma możliwości kontynuowania dalszej jazdy. Zabrania się również postoju pojazdu na, przed oraz za przejazdem kolejowym po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską, a także zatrzymywania pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu. Nie można wyprzedzać innych pojazdów przed przejazdem kolejowym i w czasie jego przejeżdżania oraz omijać inne pojazdy stojące przed przejazdem kolejowym, które czekają na przejazd pociągu, jeśli takie zachowanie spowoduje wjechanie na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu drogowego. Powyższe zachowania są niebezpieczne oraz są przyczyną groźnych wypadków. Dlatego należy się ich kategorycznie wystrzegać.

Na przejazdach kolejowych jak już na początku artykułu pisałam, zawsze należy zachować szczególną ostrożność. Przecież biorąc pod uwagę takie parametry jak masa i prędkość, to samochód z pociągiem zawsze ma mniejsze szanse. Zachęcam do przypominania sobie czasami szczegółowych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych bo „Powtarzanie jest matką nauki” a w przypadku przepisów drogowych „Matką bezpieczeństwa na drodze”.

Zdjęcie w tekście: Google Street View

Najnowsze teksty

Range Rover Velar lifting 3.0 diesel 300 KM – TEST

Range Rover Velar to ciekawa propozycja w gamie tej marki, która jest optymalna dla osób, które chcą mieć już...